Mawrth 2014

Ar drywydd Gŵyl Gerdded Talgarth

Efallai bod tref hanesyddol Talgarth yn fwy adnabyddus am Bwll y Wrach, ei chastell, ei mynyddoedd a’i melin ar ei newydd wedd, ond mae Gŵyl Gerdded Talgarth yn prysur ennill ei bri. Ac wrth i’r tywydd teg barhau, a gwyliau cerdded yn y Bannau ar gynnydd, cynhelir yr Ŵyl boblogaidd…

Y Celf graig gynhanesyddol gyntaf wedi’i chanfod ym Mannau Brycheiniog

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn dathlu darganfod yr ysgythriad craig cynhanesyddol cyntaf i’w gofnodi ym Mannau Brycheiniog. Yn gwbl annisgwyl, sylwodd Alan Bowring (Swyddog Geoparc Fforest Fawr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) ar gyfres o ysgythriadau cynhanesyddol tua diwedd y llynedd – a…