Medi 2014

Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri yn disgwyl denu torfeydd enfawr am ei phumed flwyddyn.

Mae pumed Gŵyl Ddefaid flynyddol Llanymddyfri – a gefnogir gan brosiect Cynghreiriau Gwledig Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – yn prysur agosáu, ac mae’n argoeli i fod yn benwythnos i’w gofio. Eleni, bydd yr ŵyl, a gynhelir rhwng dydd Gwener 26 Medi a dydd Sul 28 Medi, yn talu teyrnged…

Y Parc Cenedlaethol yn croesawu myfyrwyr i helpu i ehangu gyrfaoedd amgylcheddol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi canmol wyth myfyriwr ysgol uwchradd am gwblhau eu profiad gwaith ledled y Parc Cenedlaethol y mis hwn. Mae’r myfyrwyr, sydd rhwng 16 ac 17 oed ac o Ysgol Uwchradd Crucywel, Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Ysgol Glantaf ac Ysgol Gyfun Gwynllyw, wedi…

Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog – ydych chi’n barod am ŵyl hydref heb ei hail?

Cynnyrch tymhorol, arddangosiadau coginio, ryseitiau a mynediad AM DDIM – y cynhwysion perffaith ar gyfer 17eg Gŵyl Fwyd flynyddol Bannau Brycheiniog a gynhelir ddydd Sadwrn 4 Hydref rhwng 10am a 5pm. Gyda chynhyrchwyr bwyd, tyfwyr lleol a chogyddion heb eu hail, mae Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog bellach yn cael ei…