Medi 2017

Dod â’n Treftadaeth yn Fyw

Bydd hanes a threftadaeth Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dod yn fyw mewn digwyddiad ‘Diwrnod Treftadaeth’ a gynhelir ar ddydd Sul 15 Hydref yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Bydd y digwyddiad, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o siaradwyr gwadd gwybodus, yn cael ei gynnal rhwng 9.30 – 16.30. Mae’r digwyddiad am…

Dau Olympiad i agor Canolfan Gymunedol Pentref Talybont!

Ar ddydd Sadwrn y 16eg o Fedi bydd Canolfan Gymunedol Pentref Talybont yn cael ei ail-agor ar ei newydd wedd, a chan neb llai na phencampwr seiclo’r byd a deiliad medal Olympaidd arian, Becky James, a’r Paralympiad medal aur, tennis bwrdd, Rob Davies. Mae gan y ganolfan newydd yn Neuadd…

Seren y byd Rygbi yn llongyfarch hyfforddai ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae deuddeg o bobl ifanc wedi llwyddo i gwblhau cwrs pythefnos o hyd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n dysgu sgiliau gwledig iddynt. Cyflwynwyd tystysgrifau iddynt yn dilyn seremoni wobrwyo gyda Dan Lydiate, chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, Yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus. Roedd y seremoni yn…

Mynediad at Lyn y Fan Fach

Bydd oedi hir yn bosibl ar y trac i Lyn y Fan Fach yn ystod mis Medi. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dŵr Cymru i arwynebu’r trac. Ni fydd y trac yn cael ei gau yn llwyr nes bydd yn rhaid gosod y tarmac,…