Ebrill 2017

Seremoni wobrwyo’n dathlu Gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol

Dathlwyd gwirfoddolwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ddydd Gwener 7 Ebrill mewn seremoni wobrwyo arbennig. Mynychwyd y digwyddiad a gynhaliwyd ym Mhencadlys yr Awdurdod yn Aberhonddu gan aelodau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gwirfoddolwyr, staff a nifer fawr o bobl o gymuned Gurkha Nepalaidd Aberhonddu. Cafodd y gwirfoddolwyr ddwy set…