Ionawr 2017

Partner Newydd i Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Heddiw, yn dilyn tendr agored cyhoeddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fod Aramark Limited wedi cael ei ddewis i redeg y caffi a’r ystafell de yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol o 1 Ebrill 2017 ymlaen. Bydd pawb o’r staff presennol yn cael eu cyflogi gan y darparwr newydd. Bydd…

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon wedi symud ymlaen yn llwyddiannus at gam 2 gyda dull newydd o reoli tiroedd comin mynyddig

Heddiw, cyhoeddodd grŵp lleol - Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon - fod ei gais i symud ymlaen at gam 2 o broses Llywodraeth Cymru i wneud cais ar gyfer Cynllun Rheoli Cynaliadwy. Mae'r bartneriaeth yn gobeithio ariannu prosiect gwerth miliwn o bunnoedd a fydd, os yn llwyddiannus, yn galluogi'r…

Gwirfoddolwyr Bannau Brycheiniog yn dathlu ennill dwy wobr yng Ngwobrau Parciau Cenedlaethol y DU

Mae enillwyr Gwobrau Gwirfoddolwyr Parciau Cenedlaethol y DU wedi cael eu cyhoeddi ac mae'n ddathliad dwbl i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Enillodd y gwirfoddolwr Jo Minihane y categori Unigol ac roedd Grŵp Llwybr Troed y Gymuned Nepalaidd yn enillwyr categori'r Grŵp. Mae'r gwobrau blynyddol yn cydnabod a diolch i'r holl…

Ymweliad â Chanolfan Ymwelwyr Bannau Brycheiniog yn creu argraff ar Eluned Morgan AC

Mae'r Aelod Cynulliad Eluned Morgan wedi ymweld â Chanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Y Ganolfan Fynydd - i weld y newidiadau sy'n cael eu gwneud yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol drosti ei hun. Cyfarfu'r Aelod Cynulliad Rhanbarthol dros Ganolbarth a…

Weatherman Walking yn crwydro’r bryniau

Bydd y gyfres newydd o Weatherman Walking ar BBC1 Cymru yn cynnwys dau o drysorau cudd Bannau Brycheiniog: Bwlch a Llangors. Bydd y bennod, a fydd yn cael ei darlledu nos Wener, 20 Ionawr am 7:30pm, yn dilyn Derek Brockway wrth iddo gerdded ar hyd Bwlch with Solitude; llwybr a…

Galw am Wirfoddolwyr i helpu i drwsio mynyddoedd

Mae Gwirfoddolwyr Ucheldir Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog yn edrych am recriwtiaid newydd i ymuno â'u tîm gweithgar. Mae angen mwy o help gan y bydd y grŵp yn ymgymryd â gwaith cadwraeth pwysig a gwaith atgyweirio pellach i lwybrau cerdded yn y Mynyddoedd Duon yn ystod y flwyddyn newydd.…