Mawrth 2017

Ymgyrch ariannu torfol llwyddiannus yn trwsio llwybr troed poblogaidd

Mae gwaith atgyweirio un o’r llwybrau troed sydd wedi erydu fwyaf yng nghalon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cael ei gwblhau diolch i arian gan Ymgyrch Adfer Ein Mynyddoedd 2016. Llwybr Neuadd sydd uwchben Cronfa Ddŵr Neuadd a rhan o’r llwybr siâp pedol ble gellir gweld holl fynyddoedd y Bannau…

Llwyddiant grant y Loteri Genedlaethol i’r Gwaith Powdr Gwn

Mae dyfodol cyn safle Gwaith Powdr Gwn, yng Nghlyn-nedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn ddiogel diolch i grant Loteri Genedlaethol o £659,000. Mae’r grant yn cydnabod y lleoliad fel un o’r safleoedd treftadaeth diwydiannol pwysicaf yn Ne Cymru.  Bydd y grant llwyddiannus yn golygu bod modd dechrau ar y…

Derbyn Ceisiadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn awr ar agor i brosiectau sydd wedi’u cynllunio i gyflawni ffordd fwy cynaliadwy o fyw. Tîm Cymunedau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n rheoli’r gronfa ac maent yn chwilio am brosiectau sydd angen cymorth ariannol - yn enwedig prosiectau sy’n ymwneud ag ynni gwyrdd, hyrwyddo…

Dathlwch Gŵyl Ddewi trwy gerdded y Bannau heb i chi adael eich cadair freichiau, diolch i Google Maps

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni bydd pobl ar draws y byd yn gallu ‘cerdded’ Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog heb hyd yn oed adael eu cartrefi. Bydd rhannau eiconig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gael am y tro cyntaf ar Google Maps Street View o 1 Mawrth. Treuliodd wardeniaid, staff…