Chwefror 2017

Dechreuad chwedlonol i’r flwyddyn i Dwristiaeth ym Mannau Brycheiniog

Daeth dros 90 o bartneriaid, busnesau a grwpiau cymunedol at ei gilydd yn nigwyddiad blynyddol ‘Twristiaeth yn y Parc’ a gynhaliwyd yn Neuadd Pentref Llangynidr. Thema’r diwrnod oedd ‘Blwyddyn y Chwedlau’, sef ymgyrch Croeso Cymru 2017 i hyrwyddo Cymru’n gyrchfan gwyliau ac, ar ôl prif araith gan Beth Wicks o…

Llwyddiant wrth i Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr dderbyn cerdyn gwyrdd

Mae Fforest Fawr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dathlu cadw ei statws fel Geoparc Byd-eang UNESCO. Asesir pob Geoparc bob pedair blynedd i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r safon briodol i’r teitl - dyma drydydd cerdyn gwyrdd y Geoparc, sy’n golygu ei fod yn rhan ardderchog…