Mehefin 2017

Disgyblion Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn lansio cyhoeddiad am y biblinell nwy

Mae naw disgybl o Ysgol Uwchradd Aberhonddu wedi lansio cyhoeddiad newydd, ‘A Line Through Time’, mewn gwasanaeth arbennig yn yr ysgol. Mae’r llyfryn yn llawn gwybodaeth am y darganfyddiadau archeolegol a wnaed wrth osod y biblinell nwy sy’n mynd drwy Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ymunodd Nigel Blackamore â’r disgyblion, Uwch…

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ail-ethol Melanie Doel yn Gadeirydd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ddydd Llun 19 Mehefin 2017 ym Mhrif Swyddfa’r Awdurdod yn Aberhonddu. Pleidleisiwyd Melanie Doel yn Gadeirydd yr Awdurdod yn unfrydol a’r Cynghorydd Glynog Davies yn Ddirprwy Gadeirydd, y ddau ohonynt am y drydedd flynedd yn olynol, gan groesawu deg aelod…

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lansio llyfr poblogaidd yng Ngŵyl y Gelli

Lansiwyd llyfr newydd, ‘Myths & Legends of the Bannau Brycheiniog’, mewn digwyddiad lle'r oedd pob tocyn wedi ei werthu yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli dros benwythnos gŵyl y banc. Cafodd cynulleidfa o dros 700 o bobl eu cyfareddu gan yr awdur poblogaidd Horatio Clare a fu’n darllen yn uchel o’r…