Gorffennaf 2017

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Du yn ennill grant o ychydig dros 1 miliwn

Heddiw, cyhoeddodd Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Du ei bod wedi llwyddo i gael grant o £1,004,155.00 gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) am ei phrosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy sy'n cael ei hariannu drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu…

Parti yn y Parc

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwahodd pawb i ymuno yn eu dathliadau pen blwydd yn 60 oed, yn y Parti yn y Parc ar ddydd Sul 30 Gorffennaf, 11am-3pm. Bydd y parti’n cael ei gynnal mewn dau leoliad: Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ger Libanus a Pharc Gwledig Craig-y-nos.…

Arddangosfa Pobl Ddiemwnt ar agor yn Llyfrgell Aberhonddu

Mae arddangosfa o bortreadau ffotograffig nawr ar agor yn oriel Llyfrgell Aberhonddu tan 28 Awst. Mae Pobl Ddiemwnt yn dathlu pen-blwydd y Parc Cenedlaethol yn 60 mlwydd oed, ac mae’n cynnwys 21 o bortreadau sy’n cynrychioli’r bobl wych sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn y Bannau Brycheiniog. Agorwyd yr arddangosfa gan…