Hydref 2021

Tirweddau dynodedig yn gweithio gyda’i gilydd, yn cyflawni dros Gymru

Mae Partneriaeth newydd o'r tirweddau dynodedig yng Nghymru yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â’r heriau allweddol sy’n gyffredin iddynt, gan gynnwys gweithredu ar yr argyfwng newid hinsawdd a’r argyfwng natur. Mae’r Bartneriaeth – Tirweddau Cymru Landscape Wales – yn cynnwys: y pump Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng…

Wardeiniaid Bannau Brycheiniog yn cychwyn ar helfa goed ledled y parc

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi lansio, yn swyddogol, rwydwaith newydd o helwyr coed i gofnodi coed hen a hynafol y Parc.   Yn eu cyfarfod hyfforddi cyntaf yn ddiweddar yn Abaty Llanddewi Nant Hodni, mae Wardeiniaid Coed Bannau Brycheiniog wedi cychwyn ar y dasg anferth bum mlynedd o fapio coed…