Mai 2021

Arolwg Ymwelwyr Bro’r Sgydau

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Cymuned Ystradfellte a Pontneddfechan yn gofyn i unrhyw un sydd wedi ymweld, yn ymweld neu sy’n byw ym Mro’r Sgydau i gwblhau arolwg ymwelwyr newydd.  Mae’r arolwg, i’w chynnal yn ystod y flwyddyn nesaf, yn gobeithio adeiladu ar y gwaith presennol o…

Arian yn hwb i Adfer Natur ym Mannau Brycheiniog

Daeth hwb i fioamrywiaeth ar draws Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru.  Gwariwyd cyfanswm o £70,000 o Gronfa Grantiau Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 2020/21, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ar un ar ddeg o brosiectau tŵf amgylcheddol ar draws y…

Casgliad o ffotograffau Camau Bychan yn rhodd i Tŷ Illtyd

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, cafodd casgliad o ffotograffau, wedi'u tynnu gan y rhai oedd yn cymryd rhan yn Camau Bychan, ei gyflwyno i Tŷ Illtyd yn Aberhonddu i'w harddangos ar waliau'r Ganolfan Iechyd Meddwl. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog drefnodd gyflwyno’r ffotograffau mewn fframiau, gan gadw pellter cymdeithasol,…